Evropski dokumentacijski center

Iskanje po zbirki publikacij
1990-1998
Kratki izpis Dolgi izpis Polni izpis         Št. prikazanih zadetkov (do 1000)
Primeri:ekonomska politika- kjerkoli med podatki je omenjen niz "ekonomska politika"
 au:moussis- polje avtor vsebuje niz "moussis"
 ti=european*- naslov se začne z nizom "european"
 py>1992 and py<1994- publikacije, nastale med letoma 1980 in 1989
 de:nevarne snovi- publikacije, ki imajo med deskriptorji "nevarne snovi"V splošnem ima iskalni izraz obliko:
                      operand   logični_operator   operand   logični_operator   ...,
pri čemer sta logična operatorja:
                      and (in - pisan je lahko tudi s simbolom &) in
                      or (ali - pisan je lahko tudi z vejico).
Najprej se izvrši and, potem or, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:
                      oznaka polja   relacijski_operator   vrednost_polja.

Relacijski operatorji so:
           :   vsebuje,
           !:   ne vsebuje,
           =   je enako,
           !=   ni enako,
           <   manj kot,
           >   več kot,

Zapisi v zbirki imajo 26 iskalnih podatkovnih polj z naslednjimi oznakami:
           AN  evidenčna številka
           DT  tip dokumenta
           PY  leto
           LA  jezik
           TH  vrsta značnice
           HE  značnica
           AU  avtor
           TI  naslov
           ST  podnaslov
           TT  prevedeni naslov
           ED  izdaja
           PP  kraj izdaje
           PU  založba
           PD  fizični opis
           CL  zbirka
           BN  ISBN, ISSN
           DE  deskriptorji
           GN  opombe
           SI  signatura
           CN  kataloška številka
           TD  angleški deskriptorji
           BU  bilten
           IN  inventarna številka
           PI  periodika
           SV  volumen
           NU  številke

Iskalni izraz sme biti dolg do 74 znakov, število izpisanih zadetkov pa je omejeno na 1000.Zbirke s podatki o publikacijah je last Evropskega dokumentacijskega centra, stran sta postavila Katja Gerbec in P. Jakopin. Iskalni program je prispeval Primož Jakopin. Pripombe prosim sporočite Katji.
Stran je bila postavljena 2. marca 2000 in nazadnje spremenjena 11. maja.

Naslov strani: http://www.cek.ef.uni-lj.si/edc/index.html      Število obiskov: