Bibliotekarska terminološka komisija
Delovno gradivo X
za Bibliotekarski terminološki slovar
obseg 6.400 gesel

Pripravili so ga člani Bibliotekarske terminološke komisije
Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb

Člani komisije so bili določen čas tudi
Branko Berčič, Zlata Dimec, Darja Homšak, Tomaž Kobe, Jože Kokole,
Mirko Popovič, Jože Munda, Bernard Rajh, Ksenija Slabe, Stane Suhadolnik, Alenka
Šauperl, Maks Veselko, Franci Zore, Saša Zupanič, Maja Žumer

Slovarsko gradivo je obdelal, uredil in oblikoval Ivan Kanič
s programskim sistemom Eva Primoža Jakopina

Iskanje poteka s programom NEVA Primoža Jakopina

Delovanje Bibliotekarske terminološke komisije so v preteklosti materialno podprli:
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v okviru
Raziskovalnih projektov za podporo ciljem nacionalnega pomena na področju
kulture za leti 2000 in 2001, Narodna in univerzitetna knjižnica do leta 2000,
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije za leto 2005, Zavod za odprto družbo, Budimpešta,
v letu 1994, I-Rose, Ekonomska fakulteta v Ljubljani v letu 2005, strokovna revija Knjižnica leta 2008

Dopolnitev elektronskee vrzije slovarja je podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru
financiranja projektov, ki so namenjeni predstavljanju, uveljavljanju in razvoju
slovenskega jezika v letu 2006

© Bibliotekarska terminološka komisija
Ljubljana, oktober 2008