Bibliotekarska terminološka komisija
Delovno gradivo X za
Bibliotekarski terminološki slovar
6.400 gesel

O slovarju

O Bibliotekarski terminološki komisiji

Impresum

Ureditev slovarja

Forum

Knjiga vtisov


© Bibliotekarska terminološka komisija, 2006, 2008
Izdala Bibliotekarska terminološka komisija. Vse pravice pridržane. Brez dovoljenja Bibliotekarske terminološke komisije je prepovedana reprodukcija v kakršnemkoli obsegu in postopku. Navajanje posameznih delov ali gesel je dovoljeno ob navedbi vira v obliki:
Delovno gradivo X za Bibliotekarski terminološki slovar. - Ljubljana : Bibliotekarska terminološka komisija, 2008

Delovanje Bibliotekarske terminološke komisije so v preteklosti materialno podprli: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v okviru Raziskovalnih projektov za podporo ciljem nacionalnega pomena na področju kulture za leti 2000 in 2001, Narodna in univerzitetna knjižnica do leta 2000, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije leta 2006, Zavod za odprto družbo, Budimpešta, I-Rose, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, strokovna revija Knjižnica

Dopolnitev elektronskee vrzije slovarja je podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru financiranja projektov, ki so namenjeni predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2006, spletno namestitev leta 2008 pa Centralna ekonomska knjižnica Ekonomske fakultete v Ljubljani in strokovna revija Knjižnica


Od 1. julija 2008 je bilo


Pripravljeno oktobra 2006, zadnja dopolnitev januarja 2009