Korpus bibliotekarstva
Seznami vključenih besedil
(stanje 30. september 2012)

Abecedni seznam 625 besedil

Seznam po tipologiji dokumentov 625 besedil
Doktorske disertacije 4 besedila
Magistrska dela 21 besedil
Diplomska dela 17 besedil
Revija Knjižnica 453 besedil
Organizacija znanja 31 besedil
Knjižničarske novice 21 besedil
Prispevki v zbornikih 59 besedil
Drugi članki in sestavki 9 besedil
Monografske publikacije 10 besedil