RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

CVAR, Peter
        Metode razvoja visoko razpoložljivih informacijskih sistemov : magistrsko delo / Peter Cvar. - Ljubljana : [P. Cvar], 2006. - 90 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/cvar3155.pdf. - Bibliografija: str. 88-90. - Univ. v Ljubljani, Ekon. fakulteta

SG=II-3524-2521 a

        GLOBAL broadband battles : why the U.S. and Europe lag while Asia leads / edited by Martin Fransman. - Stanford (Calif.) : Stanford Business Books, 2006. - XVII, 280 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Innovation and technology in the world economy)

Kazalo
ISBN 0-8047-5305-9 (cloth). - ISBN 0-8047-5306-7 (pbk.)

SG=49319

GORJUP, Uroš
        Ocena ustreznosti zahtevnih varnostnih mehanizmov pri varovanju mobilnega elektronskega poslovanja : magistrsko delo / Uroš Gorjup. - Ljubljana : [U. Gorjup], 2006. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/brez_objave.htm. - Bibliografija: str. 95-100. - Univ. v Ljubljani, Ekon. fakulteta

SG=II-3524-2533 a

GREBENC, Matic
        Analiza koristi sistema poslovne inteligence : diplomsko delo / Matic Grebenc. - Ljubljana : [M. Grebenc], 2006. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/grebenc2562.pdf. - Bibliografija: str. 43-45. - Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

SG=II-2151-11197

KOČEVAR, Uroš
        Testiranje programske opreme in izdelava načrta za testiranje Time&Space sistema : diplomsko delo / Uroš Kočevar. - Ljubljana : [U. Kočevar], 2006. - 38 str., 12 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kocevar2537.pdf. - Bibliografija: str. 37-38. - Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

SG=II-2151-11170

MURŠEC, Bojan
        Študija izvedljivosti prehoda na odprtokodno pisarniško zbirko : magistrsko delo / Bojan Muršec. - Ljubljana : [B. Muršec], 2006. - VI, 81 str., 14 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/brez_objave.htm. - Bibliografija: str. 76-81. - Univ. v Ljubljani, Ekon. fakulteta

SG=II-3524-2516 a

PREŠERN, Saša
        Poslovna informatika in internet za podjetnike in managerje : e-poslovanje, e-trgovanje, e-plačevanje, e-podpis, e-zaščita, m-storitve / [Saša Prešern]. - Ljubljana : samozal., cop. 2006 ([Ljubljana] : Fleks). - VI, 131 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 131
ISBN 961-245-055-2

SG=48544

RADETIČ, Goran
        Pomen varnostne politike v elektronskem poslovanju na primeru Banke Koper : diplomsko delo / Goran Radetič. - Ljubljana : [G. Radetič], 2006. - 37 str., 3 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/radetic2532.pdf. - Bibliografija: str. 36-37. - Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

SG=II-2151-11145

SKOBE, Rudolf
        Nudenje aplikacijskih storitev in možnosti njihove umestitve v portfelj podjetja SiOL : magistrsko delo / Rudolf Skobe. - Ljubljana : [R. Skobe], 2006. - VIII, 80 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/skobe3124.pdf. - Bibliografija: str. 77-80. - Univ. v Ljubljani, Ekon. fakulteta

SG=II-3524-2508 a